Sea You

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Bed and Breakfast SeeYou in Monster. Zij zijn van toepassing op alle reserveringen bij onze B&B.

Termen

  • Medegast: een persoon die bij B&B SeeYou heeft gereserveerd en verblijft
  • Hoofdgast: diegene die de reservering heeft gedaan. Hij moet ouder dan 18 jaar zijn. Hij is verantwoordelijk voor zijn medegasten.
  • Beheerder: de eigenaren van B&B SeeYou of iemand die hun vertegenwoordigd bij de werkzaamheden in de B&B.
  • Derden: iedere andere persoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
  • Annulering: Het herroepen of ontbinden van de reservering binnen de daarvoor geldende termijn of het niet verschijnen ten tijde van de reservering.
  • Reserveringsbedrag : het totale bedrag van het verblijf, kosten van eventueel gekozen opties, belastingen en toeslagen.
  • B&B SeeYou is eigendom van Yvonne en Mike Stikkelorum. Correspondentie en woonadres : Molenweg 28, 2681 GT Monster

Tarieven

De tarieven zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief BTW en Toeristenbelasting.

Tarieven kunnen wijzigen maar op het moment dat de reservering is afgerond staan de prijzen voor deze reservering vast.

Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten.

Reservering

Reservering is pas definitief als u een bevestigingsmail heeft ontvangen na betaling van het totale reserveringsbedrag aan B&B SeeYou.

Bij de reservering is een aanbetaling per bank van 50% van het totale reserveringsbedrag vereist. Bij boekingen binnen 2 weken voorafgaand aan de aankomstdatum is het volledige bedrag direct verschuldigd.

Na ontvangst van de bevestigingsmail met betaalinstructies dient de aanbetaling binnen 7 kalenderdagen te worden voldaan. Het restantbedrag dient voor aankomst op ons banknummer te zijn bijgeschreven of contant te worden betaald bij aankomst.

Als een of meerdere betaaltermijnen zijn overschreden heeft B&B het recht de reservering eenzijdig te annuleren. De hoofdgast wordt hiervan op de hoogte gesteld en eventueel betaalde bedragen worden teruggestort onder aftrek van 25,00 euro annuleringskosten.

Er worden geen reserveringskosten in rekening gebracht anders dan de toeslag voor de toeristenbelasting.

Annulering

Annuleren kan maar dan zijn er eventueel annuleringskosten verschuldigd:

  • Annuleren tot 2 dagen voor de aankomst is gratis
  • Annulering binnen 2 dagen voor de aankomstdatum of niet komen opdagen op de aankomstdatum : 100%

Om in aanmerking te komen voor eventuele restitutie van betaalde bedragen onder aftrek van reserveringskosten, dient de hoofdgast deze schriftelijk of per mail aan te vragen bij B&B SeeYou.

Bij voortijdig vertrek is er geen restitutie door B&B verschuldigd.

Als de reservering van door buitengewone omstandigheden geannuleerd moet worden door B&B SeeYou, dan worden betaalde bedragen uiteraard volledig terug gestort in overleg met de hoofdgast. Eventuele kosten ten gevolge van de opzegging zullen niet door de eigenaar worden vergoed. Deze annulering wordt meteen met de hoofdgast gecommuniceerd.

Overlast en schade

De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aangebrachte schade aan onze accommodatie of aanwezige zaken. Schade zal op de hoofdgast worden verhaald.

B&B SeeYou heeft het recht om een of meerdere gasten de toegang tot accommodatie te ontzeggen als deze onwenselijke overlast veroorzaken of schade aanbrengen. B&B SeeYou hoeft hiervoor geen restitutie te doen van een gedeelte van het reserveringsbedrag.

Bij het verlies van de sleutels zullen de kosten, voor een nieuw sleutelplan met nieuwe sloten, verhaald worden op de hoofdgast.

B&B SeeYou is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van de gasten. Ook zijn zij niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de gasten die ontstaan is door eigen toedoen van de gasten of door invloeden van buiten af of door derden (stroomuitval, bouwwerkzaamheden in de buurt etc.)

B&B SeeYou is wel aansprakelijk voor schade ontstaan door grover schuld of nalatigheid van B&B SeeYou en haar eigenaren en beheerders.

Slotbepalingen

Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen, zijn op deze voorwaarden uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Mochten er geschillen ontstaan dan worden deze beslecht bij een bevoegde rechtbank in Nederland.

Indien enig onderdeel van deze voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand.