Sea You

Privacy Beleid

Bed and Breakfast SeeYou respecteert de privacy van haar klanten. Wij doen er alles aan deze privacy te waarborgen. Hierbij houden wij ons aan de specifieke privacy wetgeving zoals die geldt in Europa (GDPR) en meer specifiek in Nederland (AVG). Hier volgt ons privacy beleid.

COOKIES

Bed and Breakfast SeeYou gebruikt op haar site geen cookies.

OPGESLAGEN DATA

Er wordt data opgeslagen op onze site. Dit beperkt zich echter tot de boekingsgegevens van onze klanten. Deze zijn nodig om de boeking te kunnen verwerken. Alleen zaken die van belang zijn worden opgeslagen en geen persoonlijke gegevens zoals geslacht, geboortedatum etc.

Opgeslagen worden:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoon
  • E-mailadres
  • Reserveringsgegevens (periode, accommodatie, bedrag)

Er wordt ook alleen data opgeslagen van de hoofdboeker, niet van de andere gasten.

TOEGANG TOT OPGESLAGEN DATA

Opgeslagen data is alleen beschikbaar voor de eigenaren van Bed and Breakfast SeeYou en de systeembeheerder. Zij kunnen de data alleen benaderen met speciale wachtwoorden.

BEWAARTERMIJN DATA

De opgeslagen data kent een bewaartermijn van 7 jaar. Dit als gevolg van een verplichting van de belastingdienst. Daarna worden de gegevens verwijderd.

GEBRUIK DATA

We gebruiken de data alleen voor de boeking en de wettelijke verplichtingen. Wij gebruiken de data niet voor andere doeleinden zoals levering aan derden etc.

Bed and Breakfast SeeYou behoudt zich het recht voor om klanten per mail te benaderen. Wenst u deze mails niet langer te ontvangen de kun u zich eenvoudig afmelden.

BEVEILIGING

Boekingsdata wordt opgeslagen op de server van onze website. Er worden enkele keren per dag back-ups uitgevoerd. Verder wordt de data nergens anders opgeslagen of gebruikt.

Onze website zorgt er voor dat alle data die de klant invoert versleuteld wordt verzonden. De site draait onder een SSL beveiligingscertificaat (slotje naast het internetadres).

RECHT OP VERWIJDERING

Klanten hebben het recht te vragen hun data te verwijderen. Bed and Breakfast SeeYou zal hier aan gehoor geven als zij daardoor niet in conflict komt met wetgeving in Nederland of Europa. Neem in dat geval contact met ons op via ons contactformulier.

KLACHTEN

Klachten kunnen altijd gericht worden aan Bed and Breakfast SeeYou en de Autoriteit Persoonsgegevens : https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Monster, november 2019